• 1
 • 2
 • 3
 • 4

SKŁADNICA AKT
Spółki Doradztwa Podatkowego
„ULMEX” Sp. z o.o.
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, oferuje swoje usługi w zakresie:

1. Przechowywania dokumentacji zlikwidowanych przedsiębiorstw.
Spółka prowadzi działalność na podstawie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Wojewody Wielkopolskiego pod nr 1, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku – o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 roku Nr 171, poz.1396 ze zmianami). 
Spółka posiada odpowiednią bazę lokalową do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania akt. Obiekt archiwum jest wyposażony w instalacje zapewniające właściwe warunki przechowywania akt zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. 05 Nr 32, poz. 284)

2. Depozytowego przechowywania dokumentów firm istniejących.

Usługi obejmują standardowo następujące czynności:

 • przejęcie dokumentów Zleceniodawcy,
 • załadunek
 • przewóz do miejsca przechowywania,
 • rozładunek
 • przechowywanie przejętej dokumentacji zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi,
 • wypożyczenie/udostępnianie przejętej na przechowywanie dokumentacji na terenie Składnicy lub dowóz w miejsce wskazane przez Zleceniodawcę na jego pisemne zlecenie,
 • udostępnianie przechowywanych dokumentów instytucjom do tego uprawnionym np. Urzędom Skarbowym, ZUS, Sądom, Prokuraturom za zgodą właściciela dokumentów (dotyczy przechowywania depozytowego),
 • wystawiania różnego rodzaju zaświadczeń.

Zapraszamy do współpracy!

Przyjedziemy do Państwa, zapoznamy się ze stanem i ilością dokumentacji, zakres usług i warunki, na jakich ma być zawarta umowa określimy po wstępnych negocjacjach pomiędzy stronami.
Współpracujący z nami archiwiści wykonają za Państwa wszelkie czynności w zakresie porządkowania archiwum, a Państwo nie angażując swojego cennego czasu otrzymają na zakończenie usługi spis w postaci wydruku i w wersji elektronicznej.

Zadzwoń do nas!

Szczegółowe informacje na temat oferty pod numerem: 604 921 085.
Szczegółowe informacje na temat przechowywanych firm pod numerem: 62 736 00 36

O zasobie naszej składnicy informujemy Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawa (aktualną listę przejętych zakładów można również znaleźć na stronie ewidencja.archiwa.gov.pl ), właściwe Archiwa Państwowe i oddziały ZUS a w przypadku spółdzielni Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie.

Aby ułatwić byłym pracownikom dostęp do akt i przyspieszyć ich otrzymanie zamieszczamy na naszej stronie internetowej wniosek o sporządzenie zastępczej dokumentacji.

pobierz wniosek o sporządzenie dokumentacji w formacje pdf

  pobierz wniosek o sporządzenie dokumentacji  w formacie Word

Stosowne procedury zapewniają przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Ceny za wykonywanie i wydawanie odpisów i kserokopii dokumentacji przechowywanej przez naszą składnicę akt dokonywane są na podstawie Cennika opłat w oparciu o  Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 10.02.2005 roku (Dz. U. Z 2005 r. Nr 28, poz. 240) 

pobierz cennik opłat 

Regulamin Świadczenia Usług w Zakresie Przechowywania Dokumentacji Osobowej i Płacowej Spółki Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.

pobierz Regulamin Świadczenia Usług

Szukaj

Wykaz zakładów, których dokumentacja jest przechowywana przez składnicę akt.

Siedziba Spółki:

ul. Zielona 14 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel./fax +48 62 736 00 36 

tel./fax +48 62 736 11 20 

email: biuro@ulmex.com.plUWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

ULMEX SP. Z O. O. (dalej zwani: „Spółka”) podczas udostępniana zawartości swoich stron WWW stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka) czyli dane informatyczne, składające się grupy liter i cyfr, które zapisujemy w Państwa przeglądarce internetowej lub na dysku twardym Państwa komputera. Możliwe jest także używanie przez Spółkę technologii o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies.