• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Witamy na stronach Spółki Doradztwa Podatkowego "ULMEX" Sp. z o.o.

Tradycje firmy to rok 1991. Siedziba mieści się w Ostrowie Wielkopolskim. Posiadamy na własnym terenie obiekt ubezpieczony i całodobowo chroniony z bezpłatnym parkingiem.

Spółka posiada wpis do KRS 0000082274. Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wydany przez Ministra Finansów nr RS-7250/32/98/DP/I/OR.

Jesteśmy wpisani do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych Wojewody Wielkopolskiego pod nr 1. Spółka jest również wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00087/2009.

Prezes Zarządu posiada tytuł doradcy podatkowego nr wpisu 10024 oraz świadectwo kwalifikacyjne zezwalające na prowadzenie usługowo ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów nr 8348/98. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Szukaj

Siedziba Spółki:

ul. Zielona 14 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel./fax +48 62 736 00 36 

tel./fax +48 62 736 11 20 

email: biuro@ulmex.com.pl