Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2016r. wyniosła 8,6%. Tak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu do czerwca 2016r. bezrobocie spadło o 0,2 pkt proc., a w stosunku do lipca 2015r. zmniejszyło się o 1,4 pkt proc. Z informacji resortu pracy wynika, że bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Największy spadek odnotowano w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim (o 0,3 pkt proc.), natomiast największy spadek liczby bezrobotnych zauważono w województwach: małopolskim (o 3,4 tys. osób), śląskim (o 4,4 tys. osób) oraz zachodniopomorskim (o 2,2 tys. osób). Najniższa stopa bezrobocia utrzymuje się w województwie wielkopolskim (5,3%), z kolei najwyższa w warmińsko-mazurskim (14%).