Przewidziano kilkanaście kategorii pojazdów, których kierowcy nie muszą stosować się do tych regulacji i mogą swobodnie poruszać się po drogach w trakcie obowiązywania zakazów i ograniczeń. Katalog tych pojazdów zawarty został w § 3 rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. Z 2013r .poz.839). Przykładowo wymienić tu można pojazdy powracające z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mającego siedzibę na terenie Polski. Ponadto nadal trwają letnie ograniczenia i zakazy ruchu dla pojazdów o dmc powyżej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Obowiązują one w godzinach:

  • od 1800 do 2200 w piątki,
  • od 800 do 1400 w soboty,
  • od 800 do 2200 w niedziele.
  • Te ograniczenia i zakazy potrwają do 28 sierpnia br.